Wist je dat…

… er lang geleden een steenhuis stond op de groene zone bij ons project?

Waar ligt het archeologisch gebied?

Vanuit de lucht is de plaats waar het steenhuis stond heel goed te zien. Maar wat houdt dit precies in? Bij archeologisch onderzoek zijn er in de bodem funderingsrestanten gevonden van een Stins uit de late Middeleeuwen.

De op de vindplaats aangetroffen archeologische sporen bestaan in hoofdzaak uit de ingegraven grondverbetering die diende als zandfundering van een waarschijnlijk steenhuis met op enige afstand van deze de restanten van een mogelijke omgrachting. In de greppel is aardewerk aangetroffen waarvan op basis van de typologische kenmerken is vastgesteld dat het dateert uit de periode Late Middeleeuwen – Nieuwe Tijd. In de zandfundering werden eveneens enkele aardewerk scherven aangetroffen die in de Late Middeleeuwen kunnen worden gedateerd. Over deze funderingssporen werden diverse kuilen en andere ingravingen aangetroffen, die waarschijnlijk van meer recente datum zijn. In een grote kuil die boven deze fundering ligt en deze deels oversnijdt is materiaal aangetroffen (aardewerk en een kloostermop) uit mogelijk de Late Middeleeuwen die waarschijnlijk via opspit in deze kuil terecht zijn gekomen.

Inmiddels is het terrein bouwrijp gemaakt en is er een plan gemaakt om het gebied definitief in te richten. Het idee hierbij is om een verwijzing te maken naar de gevonden archeologie ter plaatse, aangevuld met eventuele informatieborden.